LJUBAV I EKONOMIJA

Ideja za realizaciju javnog integrisanog časa potekla je sa sasvim običnog časa ekonomije na kome su učenici povezali ekonomiju i ljubav, odnosno izlistali sličnosti i razlike ove dve veoma složene životne kategorije. Cilj integrisanog časa je olakšavanje učenja i ostvarivanje međupredmetne korelacije kako bi učenici lakše usvajali i primenjivali stečeno znanje.

Želeli smo da pokažemo da ekonomija nije nauka bez duše i srca.

Upravo kao posebnu dragocenost i bogatstvo u radu sa decom izdvojila bih njihovu spremnost, želju i volju da se uključe u naučno obrazovnu laboratoriju samospoznaje, da vreme provedu sa nastavnicima i vršnjacima, umesto u svojim sobama, ispred malih ekrana gledajući nemoralne rijaliti emisije, ili ćaskajući preko društvenih mreza. Oni su izabrali šta žele i šta žele biti.

Ovoj predstavi dali su svoj intelektualni, emocionalni i estetski doprinos kroz planiranje, pripremu, istražvanje i stvaralaštvo. Svojom radoznalošću i kreativnošću učinili su ekonomiju interesantnijom i zanimljivijom, bez obzira  na to da  ona nije nimalo laka, a ni zabavna. Zakoračili su u svet doživotnog učenja i školu učinili životnijom.

Idejni tvorac časa
Marina Mihajlović