ERASMUS +

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

“SWEET AND SAVORY IDEAS”

бр.2019-1-RS01-KA102-000518

 

 

                 Предлог пројекта Трговинско-угоститељске школе „Слатке и укусне идеје“  прихваћен је и одобрен за финансирање у оквиру програма ЕРАЗМУС +. Школама из Србије је 2019. године по први пут одобрено учешће у пројектима мобилности у области стручног образовања и обука КА102 ВЕТ Фондације Темпус. Партнер на пројекту биће организација ИН-ПЛАНЕТ из Атине.

                  Пројекат ће обухватити првенствено наставнике и ученике образовног профила посластичар.  Биће реализован у току наредне 2 школске године, до септембра 2021. године. Циљ пројекта је повећање мобилности и стручних компетенција наставника и ученика у сарадњи са партнерима из Атине, са сврхом међународног повезивања сродних школа и институција и размене искустава у раду и учењу. Активности пројекта биће реализоване кроз 3 туре мобилности за по 10 ученика и једног наставника-пратиоца који ће боравити у Атини по 14 дана. Партнерска организација организоваће свакодневне активности које ће обухватати предавања, радионице, стручне посете сродној школи, стручним удружењима, посластичарницама и фабрици слаткиша, као и часове грчког језика и културолошке посете знаменитостима Атине. Након завршених мобилности своје утиске и знања пренеће осталим ученицима школе. Искуства која ће стећи, осим професионалних вештина, укључиваће и знање које олакшава њихов лични развој и нове културне и друштвене компетенције.

              Школа ће имплементирати нове позитивне резултате у свој рад и одржавати контакт са партнерима како би кроз ову сарадњу побољшала квалитет образовања, промовисала иновације, створила атрактивно европско подручје стручног образовања и ојачала европску димензију школе. Штампани и електронски материјал биће дигитализован путем платформи EPALE & e-twinning, facebook  i e-class.