Ђачки парламент Трговинско-угоститељске школе је настао као савез ученика школске 2001/2002. год. Од тада окупља ученике у својеврсну организацију која има за циљ да удруживањем ојача њихове снаге и да им пружи могућност да се боре за своје интересе и интересе школе. Та снага мора бити покретачка и конструктивна са циљем унапређивања односа ученика и наставника, као и односа међу самим ученицима. Парламент ученика као интересна организација младих има за циљ да ученике мотивише за укључивање у друге друштвене организације.

 Ђачки парламент чине ученици Трговинско-угоститељске школе у Лесковцу. Парламент обухвата по два представника из сваког одељења од првог до четвртог разреда. За представника може бити изабран било који ученик подржан од стране свог одељења. Од представника одељења ученици гласањем бирају представнике разреда као и председника  Парламента на нивоу школе. Мандат траје једну школску годину.

Представник одељења, представник разреда и председник Парламента мора бити ученик који је мотивисани за рад у Парламенту, особа коју другови из одељења сматрају способном да обавља те задатке.

Представници одељења представљају свој разред тако да их има четворо на нивоу школе. Њихов задатак је да координирају између представника одељења и председника Парламента.

Чланство у Парламенту је добровољно и може престати одлуком члана, његовог одељења или Парламента.

Ђачки парламент има свој Правилник о раду кога се придржава у доношењу одлука.

Ђаки парламент Трговинско-угоститељске школе сарађује са Унијом ђачких парламената средњих школа града Лесковца и укључује се у активности Уније. Такође сарађује са Едукационим центром и саветовалиштем за младе у реализацији радионица и пројеката.

Сваке школске године Парламет планира активности које ће релизовати. Неке од њих су: обележавање међународних дана, уређење школског дворишта, хуманитарне акције, прикупљање новогодишњих пакетића. Парламент се бави свим питањима која се односе на живот и рад ученика у школи (успех ученика у редовној настави, у ваннаставним активностима, успех на такмичењима, организација матурске вечери)

Координатор Ђачког парламента
Данијела Стојановић, педагог школе