Кувар је једно од најтраженијих занимања данашњице. Ученици се кроз велики број часова вежби и практичне наставе спремају за тржиште рада и готово сви наши ученици након завршетка школе проналазе посао у земљи или иностранству. Ове године 18 ученика ће бити уписано по моделу дуалног образовања. Школовање траје 3 године.