Још једно занимање које пружа могућност брзог запослења након завршетка школе. Ученици током школовања кроз велики број часова вежби и практичне наставе, учествовање на такмичењима и у припреми разних коктел партија стичу сва потребна знања и вештине и излазе спремни за рад. Ове године 15 ученика ће бити уписано по моделу дуалног образовања. Школовање траје 3 године.