Овај профил некада је носио назив Угоститељски техничар, а данас је осим промене назива претрпео и мале промене у плану и програму учења како би се испратили трендови и захтеви савременог тржишта рада. Након завршетка школе ученици ће моћи да обављају послове хотелског рецепционера, шефа сале или надзорника одржавања чистоће у хотелу. Школовање траје 4 године.