Избором овог занимања ученици ће на најбољи начин, кроз рад у виртуелним предузећима, бити припремљени за послове набавке, продаје и складиштења робе на унутрашњем и спољашњем тржишту, за комуникацију са пословним партнерима, евиденцију и вођење документације као и за планирање, контролу и мерење успеха свог пословања. Ове године уписујемо 30 ученика. Школовање траје 4 године.