Комерцијалиста

Од септембра школске 2008/09. године наша школа уписује огледни образовни профил комерцијалиста у четворогодишњем трајању. Овај профил настао је као резултат анализе тренутних потреба привреде и будућег развоја Србије. У развоју овог профила учествовали су експерти из велетрговинских и спољнотрговинских предузећа који су извршили анализу дужности и задатака и тако дефинисали компетенције неопходне за ово занимање.

Од школске 2015/16. године овај профил је преведен у редован систем образовања. Број ученика у одељењу је 30.

Избором занимања комерцијалиста ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа у оквиру следећих уже стручних предмета: принципи економије, трговинско пословање, рачуноводство у трговини, канцеларијско пословање, пословна комуникација, организација набавке и продаје, спољнотрговинско пословање, међународна шпедиција, обука у виртуелном предузећу. У оквиру ових предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везану за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања.

Кроз симулацију пословања у виртуелним предузећима ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских предузећа.Часове обуке у виртуелном предузећу изводе наставници који су претходно прошли посебну обуку за рад у виртуелним предузећима али и друге обимне обуке за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације.

У другом, трећем и четвртом разреду, у оквиру блок наставе, ученици имају прилику да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине у обављању послова велетрговине и спољне трговине.

 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista15 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista14 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista13 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista12 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista11 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista10 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista09 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista03 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista01 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista05 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista08 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista07