Пројектни тим школе:

 1. Радослав Илић координатор
 2. Јелена Ристић, наставник
 3. Данка Голубовић, наставник
 4. Биљана Ћирковић, наставник
 5. Братислав Митић, наставник
 6. Братислав Пејић, наставник

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:

 1. Драгана Иванчевић, директор
 2. Радослав Илић, координатор тима
 3. Драгана Јанчић, педагог школе
 4. Марија Радосављевић, родитељ
 5. Јелена Стаменковић , социјални партнер
 6. Милица Савић, ученик

Тим за развој међупредметник компетенција:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе
 2. Снежана Митић, координатор тима
 3. Жарко Бојовић, наставник
 4. Зорица Нешковић, наставник
 5. Марина Шипић, наставник
 6. Јелена Савановић, наставник
 7. Дејан Трако, наставник
 8. Сузана Станковић, наставник
 9. Далибор Радивојевић, наставник
 10. Димитријевић Мирјана, родитељ
 11. Димитријевић Анђела, ученик

Тим за самовредновање рада школе:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе
 2. Драгана Стевановић-координатор
 3. Драгана Јанчић, педагог школе
 4. Сузана Турнић, наставница
 5. Марија Ничић, наставница
 6. Биљана Ћирковић, наставница
 7. Стефан Стојановић, наставник
 8. Јелена Стојковић, ученица
 9. Оливера Стојковић, родитељ
 10. Предраг Лазаревић, социјални партнер.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Драгана Иванчевић – директор
 2. Драгана Стевановић – психолог
 3. Драгана Јанчић- педагог (координатор тима)
 4. Драгана Стојановић, професор социологије
 5. Весна Спасић, професор социологије
 6. Љиљана Костић – професор познавања робе
 7. Сања Илић, наставник посластичарства
 8. Томица Цветковић- професор географије
 9. Ивана Марковић, секретар школе

Тим за каријерно вођење и саветовање:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе,
 2. Драгана Јанчић, педагог
 3. Данка Илић, наставник
 4. Славољуб Марковић, наставник
 5. Ивана Стојковић, наставник,
 6. Ненад Митровић, наставник

Тим за инклузивно образовање:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе
 2. Драгана Стевановић, психолог, координатор тима
 3. Емилија Др Перић, наставница
 4. Драгана Јанчић, педагог школе,
 5. Јасмина Николић, наставница
 6. Сузана Турнић, наставница
 7. Татјана Гроздановић, наставница
 8. Славиша Милошевић наставник
 9. Александар Јовановић, наставник
 10. Ивана Стојковић, наставница

Тим за адаптацију упеника првог разреда на нову школску средину:

 1. Марина Михајловић
 2. Данка Илић
 3. Татјана Гроздановић
 4. Сузана Станковић
 5. Данијела Ценић
 6. Милош Ђорђевић
 7. Александар Јовановић
 8. Драгана Стевановић,координатор – психолог школе.

Тим за Медијски маркетинг школе:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе
 2. Татјана Гроздановић, координатор тима
 3. Данка Илић, наставник
 4. Марија Тричковић, наставник
 5. Гордана Милошевић, наставник

Тим за професионални развој:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе
 2. Драгана Јанчић, педагог
 3. Јелена Ристић, наставник
 4. Драгана Влајић , наставник
 5. Маја Теокаревић, наставник