Организациона шема

Градимир Илић – Директор

Јелена Ристић – Помоћник директора

Ивана Марковић – Секретар

Ивана Стојковић – ПР менаџер

Јасминка Стојановић – Шеф рачуноводсва

Драгана Стевановић – Психолог

Данијела Стојановић – Педагог

Драгана Јанчић – Педагог