Организациона шема

Драгана Иванчевић – Директор

Радослав Илић – Помоћник директора

Јелена Ристић – Помоћник директора

Данка Илић – ПР менаџер

Ивана Марковић – Секретар

Јасминка Стојановић – Шеф рачуноводства

Драгана Стевановић – Психолог

Драгана Јанчић – Педагог