Драгана Иванчевић – Директор

Радослав Илић – Помоћник директора/координатор практичне наставе (Трговина)

Јелена Ристић –  Координатор практичне наставе (Туризам)

Славољуб Марковић –  Координатор практичне наставе (Угоститељство)

Жарко Бојовић -–  Координатор практичне наставе (Угоститељство)

Данка Илић – ПР менаџер

Ивана Марковић – Секретар

Јасминка Стојановић – Шеф рачуноводства

Ана Петковић – Благајник

Драгана Стевановић – Психолог

Драгана Јанчић – Педагог

Братислав Пејић – председник синдикалне организације

Славица Јоксимовић – Библиотекар

Председници и чланови стручних већа:

Сузана Станковић – Српски језик и књижевност

 • Ивана Стојковић
 • Сандра Бутијер
 • Драгана Влајић
 • Јелена Ђурић

Нада Павловић – Страни језик

 • Виолета Стаменковић Авдија – енглески језик
 • Сузана Турнић – енглески језик
 • Данијела Ценић – енглески језик
 • Марија Ничић – енглески језик
 • Јелена Ристић – енглески језик
 • Мирјана Спасић – француски језик
 • Душица Мицаковић – немачки језик
 • Босиљка Тошић – немачки језик

Братислав Митић – Физичко, ликовно и музичко васпитање

 • Дејан Трако
 • Маријан Младеновић
 • Саша Златковић
 • Милош Николић
 • Сунчица Младеновић
 • Зорица Нешковић
 • Бојан Станковић

Марина Михајловић – Економскаа група предмета

 • Марина Шипић
 • Братислав Пејић
 • Драгана Тољић
 • Радослав Илић
 • Татјана Добреновић
 • Биљана Ћирковић
 • Слађан Цветковић
 • Татјана Гроздановић
 • Марко Милошевић
 • Љубиша Бјелетић
 • Данка Илић
 • Александра Спиридоновић
 • Саша Марковић

Владимир Митровић – Угоститељске струке

 • Градимир Илић – услуживање
 • Жарко Бојовић – услуживање
 • Славољуб Марковић – услуживање
 • Иван Ивковић – услуживање
 • Далибор Радовојевић – услуживање
 • Горан Михајловић – услуживање
 • Саша Стефановић – услуживање
 • Градимир Јанчић – услуживање
 • Грозда Стојановић – куварство
 • Витомир Николић – куварство
 • Слалвиша Милошевић – куварство
 • Весна Марковић – куварство
 • Милош Ђорђевић – куварство
 • Миљан Илић – куварство
 • Јелена Савановић – куварство
 • Горан Стоиљковић – куварство
 • Горан Стојановић – куварство
 • Горан Живковић – куварство
 • Јасмина Николић – куварство
 • Гордана Милошевић – куварство
 • Драгољуб Пејчић – куварство
 • Сања Илић – куварство

Александар Јовановић – Опште стручно веће

 • Томица Цветковић – географија
 • Марија Тричковић – географија
 • Ненад Стојановић – историја
 • Ана Ђокић – историја
 • Маја Теокаревић – филозовија
 • Драгана Стојановћ – социологија
 • Весна Спасић – социологија
 • Ненад Митровић – веронаука
 • Благица Стаменковић – психологија
 • Драгана Стевановић – психологија
 • Милена Тодоровић – право

Силвана Ристић – Математика и информатика

 • Невена Илић – математика
 • Весна Костић – математика
 • Драган Недељковић – информатика
 • Градимир ђорђевић – информатика
 • Стевица Јанковић – информатика

Мирјана Динчић – Природне науке

 • Снежана Митић – биологија
 • Емилија Перић – наука о исхрани
 • Снежана Спасић – екологија
 • Звездан Станковић – физика
 • Љиљана Костић – познавање робе
 • Сузана В Станковић – познавање робе

Стручни актив за школско развојно планирање чине:

 1. Драгана Иванчевић, директор школе,
 2. Радослав Илић, координатор стручног актива
 3. Драгана Јанчић, педагог школе
 4. Данка Илић, наставник
 5. Татјана Гроздановић, наставник
 6. Братислав Пејић, наставник
 7. Драгана Цветковић, родитељ
 8. Јана Милошевић, ученик
 9. Јован Жижић, социјални партнер