Директор

Драгана Иванчевић

email: direktortusle@gmail.com

Контакт – 016/222-962

Факс – 016/222-961

16000 Лесковац, улица Дубочица бб

 

Лице за заштиту података о личности

Драгана Јанчић

Контакт – 060/7309634

email: stamenkovicd@ymail.com

 

Школска посластичарница „Фонтана“

Занатски центар „Дезерт“

Контакт – 016/255-280

 

Рачуноводство школе

Контакт – 016/216-926

Текући рачун: 840-1227660-44

ПИБ: 101910772

Матични број: 07207301