Директор
Драгана Иванчевић
Контакт – 016/222-962
Факс – 016/222-961

16000 Лесковац, улица Дубочица бб

Школска посластичарница „Фонтана“
Занатски центар „Дезерт“
Тел – 016/255-280
Рачуноводство школе
Тел – 016/216-926

Текући рачун: 840-1227660-44

ПИБ: 101910772

Матични број: 0720730