КОНТАКТ

Трговинско-угоститељска школаugostiteljski-tehnicar

16000 Лесковац, улица Дубочица бб

Тел. +381 16 222962

Текући рачун: 840-1227660-44

ПИБ: 101910772

Матични број: 0720730