Школа је основана 1906. године као Државна трговачко-занатска школа и спада међу најстарије школе ове врсте у Србији. Године 1919. долази до деобе школе на Занатску и Трговачку школу, када добија назив Трговачка школа лесковачке трговачке омладине Л.Т.О. До 1924. године школа је била троразредна, а од 1925. године четвороразредна. У то време школа је имала шест разреда и око 300 ученика. Иако је била приватног карактера, школа је рaдила по државном наставном плану прописаном од Трговинске школе у Београду.

Школа је делила судбину народа на Балкану. Пролазиле су поред ње војске, економске кризе, реформе…За време окупације сусретала се са великим тешкоћама да би одржала континуитет у раду, али је тек након ослобођења, 8. марта 1945. године, наставила редовно са радом. Године 1946. школа постаје државна и добија назив Нижа државна трговачка школа. Школске 1949/50. године школа ученика у трговини добила је награду као најбоља школа у НР Србији. Награда се састојала од писаће машине и фискултурних реквизита.

Специјална комисија Трговинске коморе НР Србије, при обиласку наше школе 1959. године, између осталог је констатовала: «како се идуће године прославља педесето годишњица непрекидног рада ове школе требало би, по нашем мишљењу, организовати, поштујући традицију, једну велику интернатску школу за целу Србију и Космет… Овим би се одало признање предузимљивом духу и стваралаштву људи овога краја… Јер, с обзиром на традицију Лесковца, као и његове педесетогодишње школе, ужа Србија, после Београда, нема бољег центра». Назив Трговачка школа за ученике у привреди “Војислав Николајевић“ добија 1959. године.

Велико интересовање ученика и успешан рад школе допринели су да се 1963. године формира Трговински школски центар “Војислав Николајевић“. Године 1963. при трговинском центру је основано и угоститељско одељење за конобаре, а школске 1967/68. године почело је са радом и одељење за куваре и ћевабџије.
Од 1971. године школа је радила у саставу Економског школског центра “Ђука Динић“.

Школа излази из Економског школског центра 22.04.1988. године и даље наставља са радом као Трговинско-угоститељска школа “Војислав Николајевић“.До маја 1989. године школа је радила у згради Гимназије, заједно са Економском школом, када прелази у нову школску зграду у насељу Дубочица. Зграда у којој је смештена школа састоји се из приземља и два спрата.