У опис овог профила спадају различити послови са робом, електронска продаја робе као и детаљнија обрада робних докумената али и јачање маркетиншких вештина. Наши ученици имају могућност обављања практичне наставе и вежби у савремено опремљеним кабинетима, школској продавници „Туш трејд“ као и код социјалних партнера.
Школовање траје 4 године.