Овај образовни профил припрема ученике за рад у туристичким агенцијама као и за организацију различитих врста догађаја. Ученик ће бити спреман за креирање, реализацију и праћење реализације туристичких аранжмана туристичке агенције уз коришћење одговарајућих софтвера у раду као и за комуникацију са туристима на два страна језика. Школовање траје 4 године.