Рад у виртуелним предузећима омогућава ученицима – радницима практичну примену теоријских знања стечених на часовима стручних предмета који се изучавају у различитим разредима. Кроз модерну наставу стручних предмета изучавају се оснивање, ширење и даљи развој предузећа за вежбу, као и перспективе за осигурање квалитета процеса учења.

Мисија оснивања виртуелног предузећа је креирање радног амбијента у коме је пожељно веће учешће ученика у улози запослених у канцеларијама реалних компанија.

Циљ постојања виртуелног предузећа је стицање знања и вештина ученика која одговарају захтевима привреде. До циља се долази тако што се ученик ставља у реалну радну ситуацију, и да би  одрадио одређени задатак, треба  да поседује  и примени далеко веће знање и вештине, него у случају традиционалне наставе. Срж Обуке у виртуелном предузећу чини стручна симулација пословних процеса. Ученик препознаје потребу за одређеним знањима и вештинама неопходним за извршавање послова у виртуелном предузећу, што га додатно мотивише за рад.

Виртуелна предузећа се оснивају као друштва са ограниченом одговорношћу која се баве прометом робе на домаћем и иностраном тржишту и део су виртуелне привреде.

Основни мото у раду виртуелних предузећа је:

„РЕЦИ МИ И ЗАБОРАВИЋУ,

НАУЧИ МЕ И ЗАПАМТИЋУ,

УКЉУЧИ МЕ И НАУЧИЋУ“.