ЉУБАВ И ЕКОНОМИЈА

Идеја за реализацију jавног интегрисаног часа потекла је са сасвим обичног часа економије на коме су ученици повезали економију и љубав, односно излистали сличности и разлике ове две веома сложене животне категорије. Циљ интегрисаног часа је олакшавање учења и остваривање међупредметне корелације како би ученици лакше усвајали и примењивали стечено знање. Желели смо да покажемо да…

Прочитајте више