Идеја за реализацију jавног интегрисаног часа потекла је са сасвим обичног часа економије на коме су ученици повезали економију и љубав, односно излистали сличности и разлике ове две веома сложене животне категорије. Циљ интегрисаног часа је олакшавање учења и остваривање међупредметне корелације како би ученици лакше усвајали и примењивали стечено знање.

Желели смо да покажемо да економија није наука без душе и срца.

Управо као посебну драгоценост и богатство у раду са децом издвојила бих њихову спремност, жељу и вољу да се укључе у научно образовну лабораторију самоспознаје, да време проведу са наставницима и вршњацима, уместо у својим собама, испред малих екрана гледајући неморалне ријалити емисије, или ћаскајући преко друштвених мреза. Они су изабрали шта желе и шта желе бити.

Овој представи дали су свој интелектуални, емоционални и естетски допринос кроз планирање, припрему, истражвање и стваралаштво. Својом радозналошћу и креативношћу учинили су економију интересантнијом и занимљивијом, без обзира  на то да  она није нимало лака, а ни забавна. Закорачили су у свет доживотног учења и школу учинили животнијом.

Идејни творац часа
Марина Михајловић