У Трговинско-угоститељској школи данас је одржан огледни час услуживања. Теме данашњег часа су биле: 🔹Припрема јела пред гостом; 🔹Филирана пастрмка Корелација – услуживање, куварство. Међупредметне корелације – целоживотно учење, сарадња, комуникација, одговоран однос према здрављу. Наставници који су предводили активности су Бојовић Жарко, Славиша Милошевић и Стефан Анђелковић.