Свет кафе кроз STEM
У оквиру наставног програма предмета „Принципи економије“ за смер комерцијалиста,

Трговинско угоститељске школе у Лесковцу, недавно је одржан јединствен и иновативан сараднички час на тему „Свет кафе“. Циљ овог часа био је упознавање ученика са комплексношћу економских процеса на примеру производње и дистрибуције кафе.

Шта су ученици учили на овом часу?
Изучавањем тематске области „Свет кафе“, ученици су имали прилику да се на практичан начин упознају са макро и микроекономским аспектима привреде. Кроз интерактивни приступ, ученици су анализирали како се од сировине до шољице кафе преплићу различити економски процеси, укључујући производњу, дистрибуцију, дефинисање цене и потрошња.

Како је изгледао час?
Главни циљ часа био је да се ученицима на занимљив и интерактиван начин представе основни концепти економије. Час је био организован кроз групни рад, где су ученици били подељени у тимове са различитим задацима везаним за тему кафе, попут историје кафе, културних обичаја, процеса садње и обраде кафе, као и здравствених аспеката конзумирања кафе.

Час су водили:

Марина Михајловић, професорка економске групе предмета и координатор пројекта
Александра Спиридоновић, професорка економске групе предмета
Снежана Митић, професорка биологије
Мирјана Димчић, професорка хемије
Драгана Стевановић, психолог школе

Кроз иновативни и интердисциплинарни приступ учењу ученицима је дата прилика да активно учествују у наставном процесу, развијају критичко мишљење и тимски рад. Кроз размену информација и сарадњу, ученици су успели да стекну дубље разумевање економских процеса и њиховог утицаја на свакодневни живот.

Наставници који су припремали час, материјале и активности, те учествовали у организацији и спровођењу овог часа, изразили су задовољство због високог нивоа ангажовања и интересовања ученика. Подстицање активног учешћа ученика сматра се кључним за развој њихових аналитичких и комуникацијских вештина.

Кликом на ОВАЈ линк можете погледати материјала са одржаног часа.

Сараднички час на тему „Свет кафе“ показао је да интерактивни приступ настави може значајно допринети квалитетнијем разумевању сложених концепата, као што су они у области економије. Кроз овај приступ, ученици не само да стичу знања, већ и развијају важне животне вештине које ће им бити од користи у будућем образовању и каријери.