ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕПОНЕДЕЉАК  13.06.2022.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Сузана Станковић- у 11:30 h

МАТЕМАТИКАСилвана Ристић – у 10:40 h

СТРАНИ ЈЕЗИК (енглески, руски, француски,немачки)Марија Ничић – у 13:00 h

РАЧУНОВОДСТВО – Александра Спиридоновић – у 12:30 h

 

УСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

УТОРАК 14.06.2022.

 

ИСТОРИЈА                                                                                 –у 8:45 h

 1. Испитивач- Данијела Јовановић
 2. Председник- Милош Игњатовић
 3. Члан- Стефан Стојановић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                                                  -у 9:00 h

 1. Испитивач- Сандра Бутијер
 2. Председник- Сузана Станковић
 3. Члан– Стефан Стојановић

ГЕОГРАФИЈА

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                                                  – у 10:00  h

 1. Испитивач- Александaр Јовановић
 2. Председник- Томица Цветковић
 3. Члан- Стефан Стојановић

ФИЗИКА

ХЕМИЈА                                                                                      -у 10:40 h

 1. Испитивач- Звездан Станковић
 2. Председник- Мирјана Динчић
 3. Члан- Снежана Спасић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                                                      -у 11:30 h

 1. Испитивач- Марија Ничић
 2. Председник- Виолета Стаменковић
 3. Члан- Стефан Стојановић

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА                                            –у 13:00 h

 1. Испитивач- Градимир Ђорђевић
 2. Председник- Драган Недељковић
 3. Члан- Славољуб Марковић

ФИЛОЗОФИЈА

ПРАВО                                                                                           – у 14:00 h

 1. Испитивач- Маја Теокаревић Здравковић
 2. Председник- Милена Тодоровић
 3. Члан- Драгана Јанчић

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ                                                                       14:00 h

 1. Испитивач- Љиљана Костић
 2. Председник- Марија Тричковић
 3. Члан- Славољуб Марковић

СРЕДА 15.06.2022.

МАТЕМАТИКА                                                                               -у 9:00h

 1. Испитивач- Силвана Ристић
 2. Председник- Весна Костић
 3. Члан- Драгана Јанчић

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТРГОВИНЕ

МАРКЕТИНГ                                                                                                           у 9:00 h

 1. Испитивач- Татјана Гроздановић
 2. Председник- Љубиша Бјелетић
 3. Члан- Марина Михајловић

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ                                   у 10:30 h

 1. Испитивач- Слађан Цветковић
 2. Председник- Данка Илић
 3. Члан- Саша Марковић

 

ЧЕТВРТАК 16.06.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ                                                      – у 9:00  h

 1. Испитивач – Зорица Нешковић
 2. Председник – Бојан Станковић
 3. Члан – Гоца Милошевић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК                                                                                    -у 9:00 h

 1. Испитивач- Мирјана Спасић
 2. Председник- Нада Павловић
 3. Члан- Драгана Јанчић

БИОЛОГИЈА

НАУКА О ИСХРАНИ                                                                        – у 10:00 h

 1. Испитивач- Снежана Митић
 2. Председник- Емилија Перић
 3. Члан- Гоца Милошевић

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ                                  – у 11:00 h

 1. Испитивач- Славиша Милошевић
 2. Председник- Милош Ђорђевић
 3. Члан- Весна Марковић

УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА                                                              – у 11:00 h

 1. Испитивач- Иван Ивковић
 2. Председник- Саша Стефановић
 3. Члан- Далибор Радивојевић

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                                                         – у 13:00 h

 1. Испитивач- Драгана Стојановић
 2. Председник- Весна Спасић
 3. Члан- Ненад Митровић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                                                               -у 13:00 h

 1. Испитивач- Братислав Митић
 2. Председник- Дејан Трако
 3. Члан- Драгана Јанчић

 

ПЕТАК 17.06.2022.

 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

РАЧУНОВОДСТВО                                                                 – у 14:00 h

 1. Испитивач- Татјана Добреновић
 2. Председник- Сунчица Цакић
 3. Члан- Александра Спиридоновић

ПСИХОЛОГИЈА                                                                         у 13:00 h

 1. Испитивач- Благица Стаменковић
 2. Председник- Драгана Стевановић
 3. Члан- Драгана Јанчић