У организацији Одељења за привреду и пољопривреду Градске управе града Лесковца у Центру за стручно усавршавање у образовању у среду 15. јануара одржана је радионица за израду „Програма развоја туризма града Лесковца са акционим планом 2020-2025.“ године“. У складу са новим Законом о туризму и новим Законом о  угоститељству Републике Србије „Службени гласник РС“ бр. 17/2019 , као и новим смерницама Министарства трговине, туризма и телекомуникације одпочео је процес израде стратешког и  планског  документа за град Лесковац.Програм развоја туризма препоручен је од стране ресорног Министарства свим локалним самоуправама као базични документ на који се обавезно позива приликом конкурисања за националне,ЕУ фондове и остале међународне фондове и донације намењене одрживом развоју туризма. Ова активност је прва у низу радионица у којој учествују представници градских институција, невладиног сектора, сектора туризма, културе, образовања, пољопривреде, медија, предузетника и стручне јавности. Део овог семинара били су  и стручни професори Трговинско – угоститељске школе из Лесковца  Татјана Гроздановић, Данка Илић и Биљана Ћирковић, које су узеле учешће у заједничким активностима радних група  из сектора образовања.