У суботу 11. Jануара 2020. је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан je семинар „Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије“.Овом семинару присуствовали су запослени Трговинско – угоститељске школе у Лесковцу.