Група ученика првог разреда образовног профила комерцијалиста и туристички техничар са наставником економске групе предмета Марином Михајловић и професором српског језика и књижевности Драганом Влајић реализовала је приредбу поводом рођендана планете Земље, израдила је лого „чувамо планету“ Земљу у виду људског мозга и цвета, паное у холу школе и презентацију „Планета Земља – наш једини  дом“. Ученици су се бавили реалним проблемом и имали осећај да могу нешто да промене и дају свој допринос у решавању проблема, да искористе стечена економска, еколошка  знања  и језичку културу и самим тим су били у могућности да сагледају употребну вредност и функционалност наставног садржаја. Поред тога што су на адекватан начин усвојили нова и продубили стара еколошка знања, ученици су схватили значај очувања животне средине и променили неке навике.