“ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ”

ГИЗ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

СЕМИНАР: ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

II КРУГ РАДИОНИЦА

 

  Канцеларија за младе, у циљу дисеминације пројекта „Подстицање запошљавања младих“, реализовала је са ученицима трећег разреда средње Трговинско-угоститељске школе у Лесковцу други круг радионица каријерног вођења и информисања 25. и 26. маја 2016. године. Током самог семинара, учесницима је представљен модел професионалне оријентације као и могући начини планирања и грађења каријере. Тренери су, заједно са учесницима, радили на препознавању и оснаживању компетенција потребних за избор факултета и/или занимања односно информисали су учеснике о занимањима и путевима каријере и образовања који ће им помоћи у процесу самосталног доношења одлуке о жељеном занимању или факултету. Учесницима су пружене потребне информације о раду и услугама Канцеларије за младе и ГИЗ-а као покровитеља и организатора семинара. Водитељи обуке, Тамара Цакић и Јелена Тодоровић у сарадњи са ментором и координатором пројекта Невеном Димић представили су процес професионалне оријентације, који је у овом контексту дефинисан као важна спона између способности и могућности ученика са једне стране и избора  занимања/факултета са друге стране. На семинару је присуствовало 22 ученика, од тога 19 девојака и 3 младића.

PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH01 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH02 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH03 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH04 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH05 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH06