STUDIJSKO PUTOVANJE

Učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole, njih 114, i 12 profesora posetili su ekonomsko-turističku školu „ Panoneum“ u Austriji  u okviru studijskog putovanja realizovanog od 17. do 20. aprila 2018. godine. Cilj ovog studijskog putovanja bio je da se učenici i profesori upoznaju sa vaspitno-obrazovnim procesima dve srodne škole.

Najpre smo imali priliku da se upoznamo  sa materijalno-tehničkom opremljenošću škole  „ Panoneum“ . Videli smo 6 savremenih školskih kuhinja u kojima se odvija nastava kuvarstva, kabinet usluživanja sa vinotekom u okviru njega, specijalizovane učionice za turizam i ekonomiju. Vodič kroz ovu školu detaljno nas je informisao o samom procesu rada u ovim kabinetima. Nakon ovog razgledanja usledile su prezentacije obe škole, i Leskovca i Nojzidla kao turističke destinacije. Profesori su zatim imali radni sastanak sa temom:

  • Dualno obrazovanje;
  • Dalja saradnja ove dve obrazovno-vaspitne ustanove;
  • Mogućnost zajedničkog konkurisanja za projekte u okviru ERAZMUS-a.

Na sastanku je predočena platforma i model dualnog obrazovanja u Austriji sa posebnim osvrtom na značaj dobro isplanirane saradnje sa socijalnim partnerima i roditeljima. Predočeni su i mogući problemi koji mogu nastati pri realizaciji dualnog obrazovanja ali i moguća rešenja za prevazilaženje istog. Konstatovali smo da obe škole mogu kvalitetno da sarađuju u cilju boljeg obrazovno-vaspitnog rada kroz projekte različitog tipa. Takođe smo  ovom posetom uspeli da podignemo nivo svesti učenika o postajanju različitih kultura i vera. Nakon ovih formalnih aktivnosti, usledilo je druženje učenika i profesora obe škole uz koktel dobrodošlice pripremljenog od strane učenika škole „ Panoneum“

Učenici i profesori Trgovinsko-ugostiteljske škole posetili su  ,u okviru studijskog putovanja, i glavne gradove Mađarske, Austrije i Slovačke i tako se upoznali sa turističkim znamenitostima ovih prestonica.

Studijsko putovanje je organizovala agencija VIP TURS iz Niša. Sve predviđene aktivnosti agencija je realizovala na najvišem nivou.