Podsticanje zapošljavanja mladih

“PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH”

GIZ I KANCELARIJA ZA MLADE

SEMINAR: TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA LESKOVAC

II KRUG RADIONICA

 

  Kancelarija za mlade, u cilju diseminacije projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“, realizovala je sa učenicima trećeg razreda srednje Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu drugi krug radionica karijernog vođenja i informisanja 25. i 26. maja 2016. godine. Tokom samog seminara, učesnicima je predstavljen model profesionalne orijentacije kao i mogući načini planiranja i građenja karijere. Treneri su, zajedno sa učesnicima, radili na prepoznavanju i osnaživanju kompetencija potrebnih za izbor fakulteta i/ili zanimanja odnosno informisali su učesnike o zanimanjima i putevima karijere i obrazovanja koji će im pomoći u procesu samostalnog donošenja odluke o željenom zanimanju ili fakultetu. Učesnicima su pružene potrebne informacije o radu i uslugama Kancelarije za mlade i GIZ-a kao pokrovitelja i organizatora seminara. Voditelji obuke, Tamara Cakić i Jelena Todorović u saradnji sa mentorom i koordinatorom projekta Nevenom Dimić predstavili su proces profesionalne orijentacije, koji je u ovom kontekstu definisan kao važna spona između sposobnosti i mogućnosti učenika sa jedne strane i izbora  zanimanja/fakulteta sa druge strane. Na seminaru je prisustvovalo 22 učenika, od toga 19 devojaka i 3 mladića.

PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH01 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH02 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH03 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH04 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH05 PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA MLADIH06