Održana radionica „Program razvoja turizma grada Leskovca sa akcionim planom za period 2020-2025. godine“

U organizaciji Odeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave grada Leskovca u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u sredu 15. januara održana je radionica za izradu „Programa razvoja turizma grada Leskovca sa akcionim planom 2020-2025.“ godine“. U skladu sa novim Zakonom o turizmu i novim Zakonom o  ugostiteljstvu Republike Srbije „Službeni glasnik RS“ br. 17/2019 , kao i novim smernicama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije odpočeo je proces izrade strateškog i  planskog  dokumenta za grad Leskovac.Program razvoja turizma preporučen je od strane resornog Ministarstva svim lokalnim samoupravama kao bazični dokument na koji se obavezno poziva prilikom konkurisanja za nacionalne,EU fondove i ostale međunarodne fondove i donacije namenjene održivom razvoju turizma. Ova aktivnost je prva u nizu radionica u kojoj učestvuju predstavnici gradskih institucija, nevladinog sektora, sektora turizma, kulture, obrazovanja, poljoprivrede, medija, preduzetnika i stručne javnosti. Deo ovog seminara bili su  i stručni profesori Trgovinsko – ugostiteljske škole iz Leskovca  Tatjana Grozdanović, Danka Ilić i Biljana Ćirković, koje su uzele učešće u zajedničkim aktivnostima radnih grupa  iz sektora obrazovanja.