Birtuelna preduzeća

OSNOVNI MOTO U RADU NAŠEG PREDUZEĆA:

„RECI MI I ZABORAVIĆU,

NAUČI ME I ZAPAMTIĆU,

UKLJUČI ME I NAUČIĆU“.          

Rad u virtuelnom preduzeću „Royal“ i „Kafelino“ omogućava učenicima – radnicima , praktičnu primenu moderne nastave ekonomskih predmeta, koji se izučavaju na različitim godinama.

Iz predmeta Kancelarijsko poslovanje, Osnove prava, Osnove računovodstva, Trgovinskog poslovanja, Organizacije nabavke i prodaje, Spoljnotrgovinskog poslovanja, Međunarodne špedicije, Finansijskog poslovanja, poslovnog Engleskog i Nemačkog jezika, izučavaju se osnivanje, širenje i dalji razvoj preduzeća za vežbu, kao i perspektive za osiguranje kvaliteta procesa učenja.

Misija osnivanja virtuelnog preduzeća je kreiranje radnog ambijenta u kome je poželjno veće učešće učenika baš kao zaposlenih radnika u kancelarijama realnih kompanija.

Cilj postojanja virtuelnog preduzeća je sticanje znanja i veština učenika koja odgovaraju zahtevima privrede.

Način na koji se dolazi do cilja, je taj što se učenik stavlja u realnu situaciju, i da bi  odradio neki posao, treba  da poseduje daleko veće znanje i veštine, nego li u slučaju tradicionalne nastave.

Srž Obuke u virtuelnom preduzeću čini stručna simulacija poslovnih procesa.

Učenik prepoznaje potrebu da su mu znanje i veštine potrebni za izvršavanje poslova u virtuelnom preduzeću, što ga dodatno motiviše za rad.

Virtuelna preduzeća „Royal“ i „Kafelino“ su osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se bave prometom kafe, kakaa, začina i čajeva na domaćem i inostranom tržištu i deo su virtuelne privrede.