Turistički tehničar

Istorija turističkog putovanja počinje onog trenutka u istoriji čovečanstva kada su sazreli društveni, ekonomski i tehnički uslovi da veći deo čovečanstva raspolaže određenim fondom slobodnog vremena i slobodnih novčanih sredstava koje može nameniti za turistička putovanja.

Danas ova industrija, zvana turizam, angažuje ogroman broj ljudi, koji čine deo turističke ponude, a čiji su zajednički ciljevi: zadovoljenje potreba turista (turističke tražnje) i ostvarenje određenih poslovnih rezultata. Za ostvarenje ovih ciljeva svaka država, koja pretenduje na epitet turistička, mora da ulaže u adekvatnu infrastrukturu.

Deo te infrastrukture je i obrazovan kadar koji uspešno prati i prilagođava se tržišnim trendovima, željama i potrebama turista. Takav kadar mora da raspolaže potrebnim znanjima koja se odnose na turističke destinacije, sa aspekta prirodnih, kulturno-istorijskih i drugih atraktivnosti, raspoloživih receptivnih faktora u domenu smeštaja, ishrane, rekreativnih i drugih sadržja, razvijenosti saobraćajne infrastrukture. Pored opštih znanja, koja će omogućiti uspostavljanje poslovne saradnje sa različitim privrednim subjektima, potrebno je da ovi kadrovi raspolažu specijalizovanim znanjima o konkretnim turističkim destinacijama iz domena kulturno-istorijskog nasleđa arhitekture, etnologije, arheologije i drugih oblasti.

Dobra polazna osnova za dobijanje ovakvih kadrova nalazi se u sticanju obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju na obrazovnom profilu turistički tehničar koji je bio obuhvaćen procesom Reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Nastava se izvodi u kabinetima opremljenim po najvišim standardima koje je propisalo Ministarstvo prosvete i Evropska unija. Broj učenika koji se upisuje je 30.

Učenici ovog smera pokazuju svoje znanje na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, dostojno prezentuju i na zanimljiv način oživljavaju neke nepravedno zapostavljene destinacije u gradu i okolini.

Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 02 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 04 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 06 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 08 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 11 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 13 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 14 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 18