Trgovinski tehničar

Škola upisuje jedno odeljenje na četvrtom stepenu stručnosti za obrazovni profil trgovinski tehničar sa 30 učenika. Iako se radi o starom programu nastava je i za ovaj program osavremenjena i prilagođena modernom poslovanju, a obrazovni proces se izvodi u savremeno opremljenim kabinetima i školskoj prodavnici.

Trgovina je jedna od najstarijih privrednih delatnosti, koja podrazumeva proces razmene robe i usluga. Leskovac je grad sa dugom trgovačkom tradicijom, a u školskim klupama stari leskovčani su od 1906. godine imali priliku da budu podučavani trgovačkim veštinama u tadašnjoj Trgovačko-zanatskoj školi. O tome koliko je trgovina u Leskovcu bila važna govore sledeći spisi:

“Šće ni škola! More, šće ni škole i golemo znanje! Za Leskovčanina si je dosta da nauči da čita i piše i ubavo da izuči računicu. Šće mu pogolemo znanje. Za njega si je trgovija! I zatoj dete treba da izuči: tri godine trgoviju u Leskovac, tri godine da uči štednju u Pirot, i tri godine u Užice da izuči njini marifetluci. I više mu ne treba. Dosta. Za život mu drugo ne treba. Kad toj ubavo izuči, toj mu je poviše od svi fakulteti i sve škole.”

Tako je do današnjeg dana. Obrazovni profil trgovinski tehničar je među najtraženijim zanimanjima Trgovinsko-ugostiteljske škole. U prilog tome govori i činjenica da naša škola brižno oblikuje potencijalne trgovce i da godinama unazad učenici škole zauzimaju najbolji plasman na Republičkim takmičenjima iz trgovinskog poslovanja sa praktičnom nastavom.

Poseban akcenat stavljen je na praktičnu nastavu i saradnju sa socijalnim partnerima, pre svega velikim trgovinskm lancima poput Rode, Idee, Njujorkera, Galerije podova i mnogih drugih  koji omogućavaju proveru i primenu teorijskih znanja kroz praktičan rad u realnom poslovnom okruženju.

Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Trgovinski tehnicar 01 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Trgovinski tehnicar 02 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Trgovinski tehnicar 03