STUDIJSKO PUTOVANJE – SLOVENIJA I ITALIJA

  U periodu od 9. do14. aprila realizovano je studijsko putovanje učenika trećeg i četvrtog razreda svih obrazovnih profila  naše škole. Studijskim putovanjem je bilo obuhvaćeno 114 učenika i 11 profesora.

  Cilj putovanja bila je studijska poseta partnerskoj školi iz Novog Mesta sa kojom škola sarađuje u okviru međunarodnog projekta GATUS od  2012. godine. U organizaciji Slavice Šterk, profesorke Centra biotehnike i turizma i učenika njihove škole, organizovano je razgledanje turističkih znamenitosti Novog Mesta  uz turističku pratnju učenika obrazovnog profila hotelijerski tehničar. Učenici su zatim videli školski restoran sa svim njegovim sadržajem. U hotelu Šport, partnerskim hotelom škole iz Novog mesta, učenici su se upoznali sa radom svih službi kao i sa organizacijom i radom spa centra u okviru njega.  Druženje sa učenicima partnerske škole iz Novog Mesta završeno je prigodnim programom u organizaciji učenika iz Slovenije.

  Nakon ovog stručnog dela putovanja posetili smo Italiju i to Veronu, Pizu, Firencu, Rim, Montekatini, Lido di Jeselo i Trst.

  Studijsko putovanje realizovano je sa agencijom „Koliba turs“ čija je ponuda kao najjeftinija izabrana na tenderu od 26.10. 2018. godine. Agencija je u potpunosti ispunila zahteve postavljene na tenderu.