Organizaciona šema

Dragana Ivančević – Direktor

Radoslav Ilić – Pomoćnik direktora

Jelena Ristić – Pomoćnik direktora

Danka Ilić – PR menadžer

Ivana Marković – Sekretar

Jasminka Stojanović – Šef računovodstva

Dragana Stevanović – Psiholog

Dragana Jančić – Pedagog