KONTAKT

Trgovinsko-ugostiteljska školaugostiteljski-tehnicar

Direktor
Dragana Ivančević
Kontakt – 016/222-962
Faks – 016/222-961
mejl adresa – direktortusle@gmail.com

16000 Leskovac, ulica Dubočica bb

Školska poslastičarnica “Fontana”
Zanatski centar “Dezert”
Tel – 016/255-280
Računovodstvo škole
Tel – 016/216-926

Tekući račun: 840-1227660-44

PIB: 101910772

Matični broj: 0720730