Komercijalista

Od septembra školske 2008/09. godine naša škola upisuje ogledni obrazovni profil komercijalista u četvorogodišnjem trajanju. Ovaj profil nastao je kao rezultat analize trenutnih potreba privrede i budućeg razvoja Srbije. U razvoju ovog profila učestvovali su eksperti iz veletrgovinskih i spoljnotrgovinskih preduzeća koji su izvršili analizu dužnosti i zadataka i tako definisali kompetencije neophodne za ovo zanimanje.

Od školske 2015/16. godine ovaj profil je preveden u redovan sistem obrazovanja. Broj učenika u odeljenju je 30.

Izborom zanimanja komercijalista učenici stiču znanja o poslovima svih sektora veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog preduzeća u okviru sledećih uže stručnih predmeta: principi ekonomije, trgovinsko poslovanje, računovodstvo u trgovini, kancelarijsko poslovanje, poslovna komunikacija, organizacija nabavke i prodaje, spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću. U okviru ovih predmeta učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu, kako da pridobiju i zadrže kupca, kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu, da vode evidenciju nabavke, prodaje i skladištenja, da popunjavaju dokumentaciju vezanu za trgovinsko poslovanje, da planiraju, kontrolišu i izmere uspeh svog poslovanja.

Kroz simulaciju poslovanja u virtuelnim preduzećima učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku o poslovanju trgovinskih preduzeća.Časove obuke u virtuelnom preduzeću izvode nastavnici koji su prethodno prošli posebnu obuku za rad u virtuelnim preduzećima ali i druge obimne obuke za primenu novih nastavnih metoda, objektivnog ocenjivanja, komunikacije.

U drugom, trećem i četvrtom razredu, u okviru blok nastave, učenici imaju priliku da rade u preduzećima i tako u praksi provere stečena znanja i veštine u obavljanju poslova veletrgovine i spoljne trgovine.

 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista15 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista14 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista13 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista12 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista11 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista10 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista09 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista03 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista01 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista05 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista08 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Komercijalista07