Istorijat

Škola je osnovana 1906. godine kao Državna trgovačko-zanatska škola i spada među najstarije škole ove vrste u Srbiji. Godine 1919. dolazi do deobe škole na Zanatsku i Trgovačku školu, kada dobija naziv Trgovačka škola leskovačke trgovačke omladine L.T.O. Do 1924. godine škola je bila trorazredna, a od 1925. godine četvororazredna. U to vreme škola je imala šest razreda i oko 300 učenika. Iako je bila privatnog karaktera, škola je radila po državnom nastavnom planu propisanom od Trgovinske škole u Beogradu. Škola je delila sudbinu naroda na Balkanu. Prolazile su pored nje vojske, ekonomske krize, reforme…Za vreme okupacije susretala se sa velikim teškoćama da bi održala kontinuitet u radu, ali je tek nakon oslobođenja, 8. marta 1945. godine, nastavila redovno sa radom. Godine 1946. škola postaje državna i dobija naziv Niža državna trgovačka škola. Školske 1949/50. godine škola učenika u trgovini dobila je nagradu kao najbolja škola u NR Srbiji. Nagrada se sastojala od pisaće mašine i fiskulturnih rekvizita. Specijalna komisija Trgovinske komore NR Srbije, pri obilasku naše škole 1959. godine, između ostalog je konstatovala: «kako se iduće godine proslavlja pedeseto godišnjica neprekidnog rada ove škole trebalo bi, po našem mišljenju, organizovati, poštujući tradiciju, jednu veliku internatsku školu za celu Srbiju i Kosmet… Ovim bi se odalo priznanje preduzimljivom duhu i stvaralaštvu ljudi ovoga kraja… Jer, s obzirom na tradiciju Leskovca, kao i njegove pedesetogodišnje škole, uža Srbija, posle Beograda, nema boljeg centra». Naziv Trgovačka škola za učenike u privredi “Vojislav Nikolajević“ dobija 1959. godine.
Veliko interesovanje učenika i uspešan rad škole doprineli su da se 1963. godine formira Trgovinski školski centar “Vojislav Nikolajević“. Godine 1963. pri trgovinskom centru je osnovano i ugostiteljsko odeljenje za konobare, a školske 1967/68. godine počelo je sa radom i odeljenje za kuvare i ćevabdžije.
Od 1971. godine škola je radila u sastavu Ekonomskog školskog centra “Đuka Dinić“.
Škola izlazi iz Ekonomskog školskog centra 22.04.1988. godine i dalje nastavlja sa radom kao Trgovinsko-ugostiteljska škola “Vojislav Nikolajević“.Do maja 1989. godine škola je radila u zgradi Gimnazije, zajedno sa Ekonomskom školom, kada prelazi u novu školsku zgradu u naselju Dubočica. Zgrada u kojoj je smeštena škola sastoji se iz prizemlja i dva sprata.