Назив предмета

Име и презиме професора

Консултације

1.

Српски језик и књижевност

Сандра Бутијер

Понедељак, четвртак, петак – поподне

Уторак, среда – предподне

2.

Енглески језик

Марија Ничић

Уторак, среда, четвртак – преподне; Петак – поподне

3.

Француски језик

Мирјана Спасић

Понедељак поподне, четвртак преподне

4.

Немачки језик

Душица Мицаковић

Понедељак, среда преподне, уторак поподне

5.

Руски језик

Нада Павловић

Четвртак, петак преподне

6.

Математика

Силвана Ристић

Понедељак, среда -преподне

Уторак, петак -поподне

7.

Физичко васпитање

Братислав Митић

Сваког дана поподне

8.

Пословна информатика

Рачуноводство

Александра Спиридоновић

Среда – преподне

Понедељак, петак – поподне

9.

Рачунарство и информатика

Градимир Ђорђевић

Сваког дана преподне

10.

Познавање робе

Љиљана Костић

Уторак, четвртак – поподне

11.

Наука о исхрани, исхрана

Емилија Перић

Понедељак, среда, четвртак – преподне

12.

Хигијена

Здравствена култура

13.

 

14.

Физика

Звездан Станковић

Понедељак, уторка, петак – преподне

15.

Хемија

Мирјана Динчић

Подедељак-четвртак преподне

Петак – поподне

16.

Биологија

Екологија и заштита жив. средине

Снежана Митић

Среда, четвртак, петак – преподне

17.

18.

Ликовна култура

Зорица Нешковић

Четвртак преподне, петак поподне до 14ч

19.

Уметничко обликовање

Зорица Нешковић

 

20.

Историја уметности

Бојан Станковић

Понедељак поподне, четвтак преподне

21.

Музичка култура

Сунчица Младеновић

Петак од 12 до 13ч

22.

Право

Милена Тодоровић

Уторак поподне

23.

Устав и права грађана

Социологија, Социологија са правима

Весна Спасић

Сваког дана поподне

24.

25.

Филозофија

Маја Теокаревић

Понедељак, уторак поподне

26.

Грађанско васпитање

Драгана Стојановић

Пондељак, уторак – преподне

Петак – поподне

27.

Верска настава

Ненад Митровић

Понедељак, уторак – преподне

Петак – поподне

28.

Психологија

Благица Стаменковић

Петак поподне

29.

Историја

Данијела Јовановић

Уторак до 10ч, четвртак до 9ч

30.

Географија, Туристичка геогр.

Александар Јовановић

Понедељак, уторак, четвртак – преподне

Петак – поподне

31.

Трговинско пословање

Маркетинг

Татјана Гроздановић

Уторак, среда – преподне

32.

Основи економије

Национална економија

Слађан Цветковић

Среда, четвртак, петак – преподне

 

33.

Маркетинг у туризму

Татјана Добреновић

Понедељак, петак – поподне

34.

Хотелијерство

35.

Практична настава трговине

Љубиша Бјелетић

Уторак, четвртак, петак – преподне

36.

Куварство са практичном наставом

Славиша Милошевић

Понедељак, среда – пеподне

37.

Услуживање са практ. наставом

Славољуб Марковић

Уторак – поподне