E-UČENJE

Ovaj sajt predstavlja e-learning portal u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija “Obrazovanje bez granica

LOGO-2-sr

Sajt vam nudi mogućnost da se uključe u e-learning u školskim programima Stručne škole turizma ” Ćustendil i Škole za trgovinu i ugostiteljstvo – Leskovac . Elektronski lekcije i testove obavljaju visoko kvalifikovanih nastavnika oba stručnih škola . Modul ” Obrazovanje ” je organizovan u dva dela – za redom PGT ” N.Vaptzarov ” Ćustendil i Škole za trgovinu i ugostiteljstvo – Leskovac , na tom jeziku . Cilj je da se razmene inovaciju i kreativnost da se postigne visok kvalitet i nivo obrazovanja .

e-ucenje