У просторијама Трговинско-угоститељске школе из Лесковца данас је одржана обука: „Имплементација ППНУ за образовни профил Трговац“. Циљ едукације је упознавања школа, наставника и социјалних партнера са концептом креирања Плана и програма наставе и учења, заснованог на Стандарду квалификације. Обуци су присуствовали наставници школа које учествују у реализацији стручног дела плана и програма наставе и учења за ове образовни профиле, наставници који су учествовали у креирању ППНУ и представници Центра за стручно образовање и образовање одраслих. Семинар је водио заменик директора ТУШ и члан радне групе која ради на изради наставних планова и програма за образовни профил Трговац – Радослав Илић, а поздравну реч је дала директорка школе Драгана Иванчевић.