„Лепа реч и гвоздена врата отвара“
„Знањем до задовољства“

Наставу реализујемо кроз тематске дане, интерактивном и пројектном наставом, међупредметним повезивањем, часове посвећене Емпатији, Толеранцији, Другарству…
чиме заправо у потпуности сагледавамо потребе ученика и њихово брзе адаптирање у редовне школске активности.

Упознајмо свет кроз културу, књижевност, историју, хемију, туризам, трговину, гастрономију….

Одрастите у Трговинско-угоститељској школи, будите толерантни, комуницирајте међу собом и са наставницима, ширити моћ знања.

Упамтите речи којима вам се и директорица Драгана обратила: „негујте велику школску породицу“.