На  овогодишњем  19.  Републичком  такмичењу  средњих  туристичких школа у Београду, учешће су узели ученици из 21 школе из Србије.
Такмичење се саcтоји из три дела:
-теоријски  део:тест  знања  из  предмета  Агенцијско  и  хотелијерско пословање;
-тест  практичних  вештина: попуњавање  пословних  књига  и  образаца  из рецепцијског пословања;
-тест практичних  вештина:израда тродневног туристичког путовања.
Прво место припало је средњој стручној школи из Руског Крстура, друго место освојила је средња стручна школа школа из Бора, док је треће место припало средњој стручној школи Нови Београд.
Ученицa Трговинско-угоститељске  школе  из  Лесковца,  Теодора  Грујић освојила је осмо место на овом такмичењу. (Ментор: Данка Илић)
Ово  такмичење  има  за  циљ  примену  знања ученика  из  предмета Агенцијско  и  хотелијерско  пословање,  повећање  способности  за  рад  и неговање такмичарског духа.