Ученици другог, трећег и четвртог разреда образовног профила туристичко-хотелијерски техничар део су пројекта „Обука ученика за управљање front office пословима у луксузним хотелима“. У сарадњи са партнерском организацијом INPLANET овај пројекат се реализује у ексклузивном делу Атине, Глифади, од 22. новембра до 17. децембра. 
Активности пројекта обухватају практичну обуку на рецепцији луксузног хотела, предавања, посете хотелима различитих категорија, обуку за коришћење нових технологија у средњој стручној школи, курс грчког језика, али и културолошке посете и обилазак историјских и културних обележја Атине.