У Трговинско-угоститељској школи 11. Јуна су презентовани резултати рада школе у предходних годину дана, али и матурски радови ученика на матурском и завршном испиту. Такође, награђени су и ученици који су својим трудом, радом и залагањем допринели ширењу позитивне слике о школи и граду Лесковцу. У наставку су фотографије
Изложбеног стола и радови ученика на завршном И матурском испиту образовних профила: КУВАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР И ПОСЛАСТИЧАР.