Трговинско-угоститељска школа- Лесковац уписује образовни профил:

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Комерцијалиста је образовни профил четвртог степена у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа. У развоју овог профила учествовали су експерти из велетрговинских и спољнотрговинских предузећа који су извршили анализу дужности и задатака и тако дефинисали компетенције неопходне за ово занимање.

У оквиру стручних предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Туристичко-хотелијерски техничар је атрактиван и перспективан образовни профил који развија комуникативне вештине, пружа висок ниво опште културе, омогућава квалитетно учење и лакоћу примене страних језика и наравно подразумева бројна путовања и упознавање различитих дестинација, народа и култура.

Ако:
• волиш путовања
• желиш да научиш више страних језика
• волиш да упознајеш нове људе, сазнаш више о њиховој култури и земљама из којих долазе
• волиш креативне послове
• желиш да развијеш општу културу
Изабери овај образовни профил јер ћеш научити:
• да осмислиш туристичке понуде и аранжмане
• да организујеш туристичка путовања
• да организујеш и реализујеш конгресе, стручне скупове и сајмове туризма
• да се стараш о пословању хотела
• да водиш туристичку агенцију
• да будеш туристички водич
• да промовишеш и унапређујеш туризам свога краја, а и шире…

Школовање траје четири године. Настава се одвија по најсавременијим програмима и методама у специјализованим кабинетима за учење. Кроз велики број часова практичне наставе код социјалних партнера ученици се оспособљавају да своја стечена знања и вештине успешно примене у пракси.

Трговински техничар је један од најстаријих образовних профила у школи.

Ове године је преобликован, па ће ученици ове струке моћи да прате наставу по новом наставном програму који је модернизован и актуелизован.

У опис смера спадају различити послови са робом која се купује и продаје, електронска продаја робе, као и детаљнија обрада робних докумената, али и јачање маркетиншких вештина.

По завршетку школовања ученик може да се запосли у свим предузећима која се баве трговином.
Према наставном програму за овај образовни профил, ученици током друге, треће и четире године школовања имају обавезу да похађају и праксу. Практична настава се организује у сарадњи са фирмама, које су водеће у својој бранши, а уједно су и пословни сарадници наше образовне институције.

Образовни профил КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је четворогодишње занимање намењено оним ученицима који воле своју креативност да испољавају кроз припремање хране и који своју каријеру желе да граде у једном од најтраженијих занимања у земљи и иностранству.

Овај образовни профил обезбеђује сигурно запослење у овој професији, али и могућност даљег усавршавања.
Кулинарски техничар се бави припремом свих врста топлих и хладних јела у угоститељским објектима, обраћајући притом пажњу да јела осим што морају бити укусна, морају бити и лепо декорисана.

Кулинарски техничари су ти који:
🎓састављају јеловнике,
🎓поручују намирнице
🎓одређују начин припремања хране (кување, пецење, пржење), 🎓преузимају намирнице, складиште их и чувају од кварења. У зависности од величине кухиње и објекта у којем раде, могу бити распоређени по задацима.

Кулинарски техничари у већим објектима имају помоћнике који им припремају намирнице и неопходно је да су уз њих, јер гости морају бити брзо услужени без обзира на обим посла који имају.
Такође, кулинарски техничар мора да води рачуна о хигијени простора у ком се припрема храна и чистоћи судова.
Кулинарски техничари могу наставити студије на високим хотелијерским школама струковних студија.

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР је образовни профил четворогодишњег трајања.

Ово занимање младим људима пружа бројне могућности за запослење, али и даље школовање и развој предузетништва.

Следи кратак опис послова за које се ученици овог образовног профила током школовања оспособљавају.

Угоститељски техничар:
🎓 Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића
🎓 прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа госте
🎓 припрема и аранжира простор за ручавање
🎓 води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу
🎓 ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама
🎓 ради стојећи и у покрету
🎓 при раду може бити изложен већим физичком напору

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Образовни профил КУВАР развијен је на нивоу средњешколског образовања.

Школовање траје три године, после завршене основне школе.

Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, и то:
🎓принципи правилне исхране и њихова практична примена;
🎓потребне намирнице као и познавање свих њихових особина,
🎓 теоријски и практични
начини прераде и чувања намирница и готових производа;
🎓санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Ове године Трговинско-угоститељска школа ће уписати комбиновано одељење од по 15 ученика два трогодишња образовна профила: КОНОБАР и ПОСЛАСТИЧАР.

Образовни профил КОНОБАР развијен је на нивоу средњешколског образовања. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, и то: 🎓 принципи правилне исхране и њихова практична примена;
🎓 припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;
🎓 санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.

Практична настава обавља се у првом, другом и трећем разреду по 6 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом и по 150 часова у другом и трећем разреду. На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим потребним областима рада.

Образовни профил посластичар развијен је на нивоу средњешколског образовања. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, и то: 🎓 принципи правилне исхране и њихова практична примена;
🎓 потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних;
🎓 начини прераде и чувања намирница и готових производа;
🎓 санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 7 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом, 90 часова у другом и 120 часова у трећем разреду, као и професионална пракса у првом разреду од 30 часова и 60 часова у другом разреду. На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим потребним областима рада.