На Академији Јужна Србија-одсек за пословне студије у Лесковцу, у среду 22.04.2021. уприличено је потписивање уговора о дуалном моделу студија у високом образовању коме су присуствовали предатавници наше школе.