На позив Марије Тодоровић, Шефа Одсека за локално-одрживи развој Одељења за привреду Градске управе града Лесковца Трговинско-угоститељска школа учествовала је у изради стратешког документа „Програм развоја туризма града Лесковца са Акционим планом 2020-2025“. С обзиром да је ово први документ који системски и плански уређује област туризма велико је задовољство што је наша школа дала допринос у изради. Документ можете погледати на званичном сајту града Лесковца.

Програм је заснован на концепту одрживог развоја и представља нову прилику за развој. Град Лесковац поседује капацитете развојних фактора те има компаративне предности у туризму у односу на сличне градове у Републици Србији и земљама окружења.

Током израде документа успостављен је систем интегралног планирања и урађено хоризонтално и вертикално повезивање свих актера од значаја за туризам.

Детаљнија разрада Програма подразумевала је израду Акционог плана са предлозима пројеката при чему је наша школа дала допринос у виду предлога конкретних активности које ће бити реализоване у будућем петогодишњем периоду. У 2021. години реализоваће се планиране пројектне активности које су увршћене у План имплеметације пројеката Одсека за локално-одрживи развој за 2021. годину .

Циљ сарадње Одељења за привреду и Трговинско-угоститељске школе је едукација и упознавање ученика са туристичким потенцијалима града и окружења као и јачање компетенција будућих туристичких радника.

Дугорочно планирање туристистичког развоја и сарадња основа је за повећање конкурентности туристичке понуде, побољшање имиџа Лесковца као туристичке дестинације и одрживи економски развој заснован на развоју туризма.