Како ће изгледати „велика“ матура имаће ускоро прилику да виде и испробају ученици трећих разреда из 101 средње школе у којима ће, од 27. до 30. октобра ове године, бити организовано прво пилотирање државне матуре.

Матура ће се први пут пилотирати у Трговинско-угоститељској школи из Лесковца за ученике   два одељења, треће године,  образовних профила: Трговински техничар и Кулинарски техничар.  Пилотираће се само обавезни део испита: Српски језик, Математика и предмет који ће за потребе првог пилотирања унапред бити одређен.

Да подсетимо, према плану Министарства просвете, науке и технолошког развоја, матура се уводи у образовни систем 2022. године и представља важан корак ка квалитетнијем образовању. Овим испитом, којим завршавају средњу школу, омогућиће објективну проверу њихових постигнућа, а тиме и објективну проверу квалитета образовања. Државна матура требало би да допринесе подизању нивоа равноправности и једнакости у систему и да се у пракси провери квалитет задатака као и цитава процедура.

Зато је важно да сви ученици активно допринесу провери и побољшању овог процеса.

Информације о првом пилотирању Државне матуре у  Трговинско-угоститељској школи

  • Испитиваће се градиво (садржај наставе) из првог и другог разреда кроз конкретне задатке.
  • Пилотира се обавезни део матуре – Српски језик, Математика и предмети са Листе општеобразовних предмета. Ученици ће радити по три теста, али ће предмет, који ће на правој матури у оквиру обавезног дела матурског испита моћи да бирају са Листе општеобразовних предмета, бити унапред одређен на нивоу школе (само за потребе овог пилотирања).
  • НЕ ПИЛОТИРА се практични део стручне матуре и уметничке матуре.
  • Тестови ће имати по 20 задатака, осим теста у оквиру стручног испита за ученике у средњим стручним школама који ће имати до 25 задатака.
  • Време за израду теста биће 90 минута.
  • Попуњене тестове ће прегледати екстерни оцењивачи – наставници који прегледају тестове неће прегледати тестове ученика из своје школе.
  • Tako у првом пилотирању, у октобру 2020. године,неће бити тестирана цела генерација, већ само поједина одељења трећег разреда (Трговински и Кулинарски техничар).
  • Одабраним узорком биће обухваћени и ученици са инвалидитетом и сметњама у развоју, за које ће и на пилотирању, као и на правој матури, бити прилагођавани услови полагања испита.
  • Након завршеног пилотирања, тестови ће бити доступни свим школама.
  • Више информација o државној матури на https://matura.edu.rs.