Трговинско-угоститељска школа  је на основу анкете која је спроведена међу родитељима, на основу препоруке Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе, а на основу Стручног упутства за организацију и  релизацију образовно-васпитног рада  МПНТР од 13. 08. 2020. год. на  седници Наставничког већа одржаној дана 20.08. 2020. донела ОДЛУКУ о избору начина похађања наставе у шк. 2020/2021. години и одабрала комбиновани модел наставе.

Овај модел организације наставе подразумева једну недељу наставе у школи и једну недељу наставе од куће, када ће ученици пратити ТВ часове на платформи РТС „ Планета“ за опште-образовне предмете (за математику, физику, хемију, биологију, српски језик и књижевност, историју и географију) по датом ТВ распореду.

Настава од куће из осталих предмета који нису дати на РТС „ Планети“ биће реализована према важећем распореду часова са предметним наставницима. Одабрана платформа је Гугл учионица и школска Мудл платформа. Све писане и усмене провере знања, без обзира на модел наставе  за који су се родитељи и ученици определили, биће у школи, уз поштовање свих прописаних мера заштите.

Они ученици који су се определили за наставу од куће ће у оној недељи када су остали ученици у школи добијати наставни материјал од предметних наставника шта је тог дана рађено у школи и у обавези су да прате ТВ часове на платформи РТС „ Планета “ за опште-образовне предмете. 

 

Линк ка РТС Планети ОВДЕ                
              
Линк ка школској Мудл платформи ОВДЕ

Распоред одељења по учионицама можете преузети ОВДЕ

Распоред звоњења можете преузети ОВДЕ

Распоред коришћења кабинета можете преузети ОВДЕ

Распред родитељских састанака за ученике првог разреда можете преузети ОВДЕ

Распоред долазака у школу првог септембра можете преузети ОВДЕ