ПИСМЕНО ПОЛАГАЊЕПОНЕДЕЉАК 25.05.2020.

 

СТРАНИ ЈЕЗИКМарија Ничић – у 10:00 часова (учионица бр. 2)

МАТЕМАТИКАНевена Илић-  у  9:00 часова (учионица бр. 1)

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТДрагана Влајић – у 11:00  часова (учионица бр. 1)

 

УСМЕНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

 

УТОРАК 26.05.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ПРАВО

ФИЛОЗОФИЈА                                   – у 9:00 часова                                 (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Маја Теокаревић Здравковић
 2. Председник- Милена Тодоровић
 3. Члан- Сунчица Младеновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                            9:00 часова                                (учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Виолета Стаменковић
 2. Председник- Марија Ничић
 3. Члан – Драгана Јанчић

ИСТОРИЈА                                        -у 10:00 часова                                (Учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Aна Ђокић
 2. Председник- Ненад Стојановић
 3. Члан- Драгана Јанчић

ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА         

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО                         у 10:00 часова                                 (учионица бр. 3)

 1. Испитивач- Слађан Цветковић
 2. Председник- Марко Милошевић
 3. Члан – Драгана Јанчић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК                      у 11:00 часова                               (учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Мирјана Спасић
 2. Председник- Данијела Петковић
 3. Члан – Драгана Јанчић

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА            у 11:00 часова                              (учионица бр. 1)

 1. Испитивач – Весна Спасић
 2. Председник- Драгана Стојановић
 3. Члан- Ненад Митровић

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ              у 12:00 часова                                 (учионица бр. 1)                

 

СРЕДА 27.05.2020.

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФИЈА                               9:00 часова                                    (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Александар Јовановић
 2. Председник- Миодраг Стојановић
 3. Члан- Радослав илић

БИОЛОГИЈА

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

НАУКА О ИСХРАНИ                    – у 10:00 часова                                 (Учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Љиљана Костић
 2. Председник- Сузана Станковић
 3. Члан – Снежана Митић

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТИТЕЉСТВУ

РАЧУНОВОДСТВО                                -у 11:00 часова                              (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Александра Спиридоновић
 2. Председник- Сунчица Цакић
 3. Члан- Радослав Илић

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                               у 12:00  часова                                 (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Душица мицаковић
 2. Председник- Босиљка Тошић
 3. Члан- Радослав Илић

ЧЕТВРТАК 28.05.2020.

МАТЕМАТИКА                                   -у 9:00 часова                                   (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Невена Илић
 2. Председник- Весна Костић
 3. Члан – Драгана Јанчић

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   -у 9:00 часова                               (учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Драгана Влајић
 2. Председник- Ана Јовић
 3. Члан- Драгана Јанчић

ФИЗИКА, ХЕМИЈА                        -у 10:00 часова                                  (учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Милош Митић
 2. Председник- Мирјана Динчић
 3. Члан – Звездан Станковић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ           – у 10:00 часова                                  (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Братислав Митић
 2. Председник- Марјан Младеновић
 3. Члан – Дејан Трако

СМЕШТАЈ У СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ        у 11:00         (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Данка Илић
 2. Председник- Словенка Голубовић
 3. Члан – Александра Јовановић

ПЕТАК 29.05.2020.

МАРКЕТИНГ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТРГОВИНЕ

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ                   у 9:00   часова                       (учионица бр. 1)

 1. Испитивач – Татјана Добреновић
 2. Председник- Татјана Гроздановић
 3. Члан- Љубиша Бјелетић

ПСИХОЛОГИЈА____________ ______     у 10:00 часова                      (учионица бр. 2)

 1. Испитивач- Благица Стаменковић
 2. Председник- Драгана Стевановић
 3. Члан – Драгана Јанчић

УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ            у 11:00 часова                       (учионица бр. 1)

 1. Испитивач- Зорица Нешковић
 2. Председник- Богдан Димитријевић
 3. Члан – Драгана Јанчић

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

КУВАРСТВО (3. степен)                        у 10 часова                                (КАБИНЕТ)

 1. Испитивач- Славиша Милошевић
 2. Председник- Милош Ђорђевић
 3. Члан- Драгана Јанчић

ОСНОВЕ КУВАРСТВА

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (4. степен)                у 11:00 часова

УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА                у 11:00 часова                                    (кабинет)

 1. Испитивач- Славољуб Марковић
 2. Председник- Далибор Радивојевић
 3. Члан – Горан Михајловић