Поводом одржавања Дана девојчица, 27.04.2017. године, у Лесковцу, а који има за циљ упознавање са нетипичним професијама којима се жене баве и ширења свести приликом избора занимања,као и оснаживње да при одабиру будућег занимања не подлежу стереотиповима,већ се руководе личним интересима и талентима, ученице завршних разреда Трговинско-угостељске школе су посетиле домаћинство госпође Марине која се од 2003. године успешно бави пчеларством и јако је цењена у свом послу, па са задовољством можемо речи да је нетипична жена пчелар која је врло предана својој професији , те је управо зато и део свог искуства и љубави према пчеларству поделила са нашим ученицама.

Другу велику компанију, у току трајања Дана девојчица коју смо обишли је месна индустрија „Матијевић“, где нам је своје искуство у послу пренела госпођа Биљана, менаџер и шеф објекта у Лесковцу. Кроз разговор са њом сазнали смо који су то пословни нетипични за жене у овој области и на који начин се уз труд, ради и велику одговорност долази до ове позицију у тако великој компанији.