28. и 29. марта 2016. године у Трговинско-угоститељској школи одржан је дводневни семинар на тему запошљивости, запошљавања и каријерног информисања у оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих“. Реализатори семинара су ГИЗ, Канцеларија за младе Лесковац и Центар „Инвентива“.
Тренери су упознали ученике завршних разреда са петофазним моделом професионалне оријентације. Циљ самог пројекта је оснаживање капацитета младих за избор факултета и/или занимања и информисање ученика о занимањима и путевима образовања које ће им помоћи у процесу самосталног доношења одлуке о избору занимања, образовања, запошљавања или самозапошљавања.

SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-3 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-1 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-4 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-2

Leave a Comment