Јавна набавка мале вредности за стручну екскурзију и студијско путовање